sadsad x
asdasd
KVKK Aydınlatma Metni
Ziyaretçiler için Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verileriniz (ad-soyadı,iletişim,işlem güvenliği ve görüntü kaydı verileri) veri sorumlusu sıfatıyla Kuşakkaya Elektrik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.’nin web sitesi (“Elektrikciden.com”) ve mobil uygulaması tarafından, gereken güvenlik sağlanarak üye kayıtlarının oluşturulması ve takibi, ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması,şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması,satış sonrası hizmetler amacıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması, Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

Söz konusu kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak işlenme amacıyla, gerektiği kadar saklanmak üzere; Kuşakkaya Elektrik Mühendislik San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Elektrikciden.com”) web sitesi ve mobil uygulamasına ait bilişim sistemleri ve benzeri yollarla toplanmakta olup ilk paragrafta belirtilen amaçlarla sınırlı olarak hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, akdi veya kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız kuruluşlara (sağlık,iş güvenliği,güvenlik ve hukuk vb konularda) gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;
♦ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
♦ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
♦ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
♦ 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı Kuşakkaya Elektrik Mühendislik San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne iletebilirsiniz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizde ve mobil uygulamamızda yayımlanan (https://www.elektrikciden.com) “Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi ve Gizlilik Politikamızı” inceleyiniz. Bilgilerinize, saygılarımızla.
x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız Sepete Ekle
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.